Waarneming

Bij ziekte of (langdurige) afwezigheid zal in beginsel de heer mr. B.W.P.M. van Orsouw van Boudewijn Advocatuur als achtervang of waarnemer optreden. Daardoor is de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te allen tijde gewaarborgd. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan van de beschreven wijze van vervanging of waarneming worden afgeweken.