Rechtsgebiedenregister

De heer mr. R.A.F. Willems (mr. Willems) staat als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Op mr. Willems zijn onder meer de volgende regels van de NOvA van toepassing: de gedragsregels, de Verordening op de advocatuur, de Regeling op de advocatuur en de Advocatenwet. Deze regels kunt u vinden op www.advocatenorde.nl. De gegevens van de NOvA:

  • bezoekadres: Monarch Tower, Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag
  • postadres: postbus 30851, 2500 GW Den Haag
  • e-mail: info@advocatenorde.nl
  • website: www.advocatenorde.nl (voor alle actuele gegevens)
  • telefoon: (070) 335 35 35

Mr. Willems heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA het volgende hoofd- en deelrechtsgebied geregistreerd:

  • burgerlijk procesrecht (hoofdrechtsgebied)
  • litigation (deelrechtsgebied)

Op grond van deze registratie is mr. Willems verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.