Geen derdengelden

Renaldo kan geen derdengelden ontvangen omdat hij geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.